Categorii

Arhive cu rezultatele la evaluari nationale si bacalaureat https://data.gov.ro/ . Sunt cu coduri, nu cu nume.